Generalnim pojmom akumulacije podrazumijeva se nakupljanje ili gomilanje nečega, u hidrološkom kontekstu se odnosi na umjetna jezera predviđena za osiguranje potreba korisnika (vodoopskrba, navodnjavanje i ostalo), dok u ekonomskom pogledu označava financijsku dobit, tj. dohodak koji preostaje po odbitku potrošnje, a koja se pohranjuje kao ušteđevina ili investira u svrhu gospodarskog dobitka. Akumulacija u skulpturalnom smislu Mateja Vukovića evocira plave stilizirane oblake, locirane u dvorištu Ilice 37, ispred i unutar izložbenog prostora izvorno u funkciji skladišta. Organične forme koje asociraju na vodene nakupine u stvarnosti tvore prazni volumen s obzirom da je njihov osnovni oblik, tj. nutrina, ostvarena spajanjem napuhanih balona, njihovim omatanjem u celofan, oblačenjem u fiberglas i naposljetku nanošenjem staklenog mata i poliestera. Upotreba umjetnih materijala, nepostojanje unutarnjeg sadržaja skulptura te naposljetku njihovo nakupljanje, asocijativno navode na nepotrebnu hiperprodukciju nezasitne kapitalističke potražnje, upozoravajući na neodrživost kontinuirane eksploatacije i njene posljedice, koja dugoročno onemogućava daljnji napredak i razvitak. Suočeni recentnim krizama i prevladavajućim osjećajem egzistencijalnog straha, uz materijalno dolazi i do emocionalnog gomilanja, koje dovodi do nerazumnih i nedjelotvornih pokušaja da se izbjegnu nepredvidive situacije. Izokrenuti oblaci koji uspravno stoje na tlu ujedno insinuiraju na apsurdnu i ispraznu potrebu za akumulacijom raznih predmeta, financija ili pak informacija koje nadilaze potrebe pojedinca preispitujući pritom smislenost čovjekove neutažive težnje za gomilanjem.

autor: Matej Vuković
izložba: Akumulacije 
fotografije: Šimun Bućan 
tekst: Sara Mikelić
18. lipnja 2021.  

hr