Savjet Garaže Kamba u sastavu: Andrej Beštak, Domagoj Hmura, Tomislav Hršak, Marija Kamber, Anja Leko, Vida Meić, Sara Mikelić, Jelena Petric i Mihaela Zajec, izabrao je sljedeće autore.

ODABRANI IZLAGAČI 
Marin Lemić
Maja Rivić i Silvija Dogan
Dora Brkarić 
Ivana Pegan 
Josipa Krolo 
Naonar-  Josip Kresović
Dajana Durić  
Matej Vuković


POZVANI AUTORI 
Nastja Štefanić i Koraljka Begović 
Vesna Salamon 
Vitar Drinković 
Jakub Danilewicz 

SURADNJE 
IF Festival 
Petra Matić i Maja Flajsig 

en_GB