Garaža Kamba je pop-up galerija na adresi zagrebačkog dvorišta Ilice 37 u kojemu od 2017. godine djeluje u kontekstu visokokvalitetne umjetničke produkcije, dvorišnih derneka, site-specific instalacija, turnirskih happeninga, međunarodnih rezidencija i generalnog programa neklasičnog izložbenog formata. U fokus svoga djelovanja postavljena je potpora, suradnja i nadograđivanje umjetnika i kustosa, ali i razotkrivanje potencijala koje se skriva iza white boxa.

Tijekom 2022. godine nastavljamo podržavati izložbe i projekte bazirane na site-specific intervencijama, kao i inovativnom korištenju (ne)mogućnosti prostora naše (ne)obične garaže, a posebno nas privlače područja temporalnosti i prostornosti, istraživanja i oslobođenog. Zanimljive su nam prakse koje surađuju ili putem komunikacije s publikom i zajednicom ostvaruju svoje ideje te inovativne kustoske prakse (čak i za nekustose). Također smo otvoreni mogućnosti razvijanja vaših (digitalnih ili fizičkih) projekata i promišljanja, ali i relacijskom te radioničkom tipu događaja. Prijaviti se mogu pojedinačni autori, više autora, kolektivi te kustosi i kustoski kolektivi.

Prijave se šalju isključivo e-mailom na adresu garaza.kamba@gmail.com do 15. srpnja 2021. godine (u ponoć)

The application should include:
– životopis/e prijavitelja i suradnika – do jedne stranice teksta
– koncept izložbe/projekta – do dvije stranice teksta
– ogledni vizualni materijali
– prijedlog mogućih vremenskih termina izlaganja
– troškovnik ako je prijavljen rad u fazi istraživanja, produkcije ili zahtjeva drugu financijsku podršku

Garaža Kamba izlagaču osigurava:
– autorski honorar
– predgovor izložbe
– dizajn i tisak materijala
– troškove otvorenja


Ako u roku od 5 radnih dana od slanja prijave ne dobijete potvrdu o zaprimanju, molimo kontaktirajte nas na broj 091 485 0174.

Prijave razmatra savjet Garaže Kamba, a rezultati će biti objavljeni na webu Garaže Kamba najkasnije do 31. srpnja 2021. godine (www.popupkamba.com).

Za sva pitanja ili nedoumice kontaktirajte nas na: garaza.kamba@gmail.com.

en_GB