Savjet Garaže Kamba u sastavu: Valerija Djanješić, Josip Drdić, Domagoj Hmura, Tomislav Hršak, Marija Kamber, Jelena Kovačev, Vida Meić, Sara Mikelić, Zdenko Mikša i Mihaela Zajec, izabrao je sljedeće autore.

ODABRANI IZLAGAČI 
John Miličić i Svan Radulović Matica
Lana Hosni
Marianna Nardini
Teuta Gatolin
Teuta Gatolin i Valentina Butumović
Maja Rivić i Dan Ibrahimović
Monika Milas
DL18 Team

POZVANI AUTORI 
Lonac
Gordana Bakić

PROGRAMI PREBAČENI IZ 2020.
Nastja Štefanić i Koraljka Begović
Petra Matić i Maja Flajsig

en_GB