plȕto sr kora hrasta plutnjaka kao materijal; sekundarno trajno tkivo drvenastih biljaka koje se sastoji od gusto zbijenih četverobridnih stanica bez međustaničnog prostora. Debljina mu varira. 

kvàdrāt m〈G kvadráta〉 mat. četverokut kojem su svi kutovi pravi i sve stranice jednake duljine; četvorina 

 

U kontekstu opetovanog čitanja među recima i traženja simbola, izložba Im spazio 2 Mihaela Puntarića istražuje svijet materije i prostora, ritmova i praznina između elemenata, teksturu i geometričnost, koristeći prostor i objekte galerije kao materiju slike. Referirajući se naslovom na prvu održanu izložbu arte povera u Genovi ’67, moglo bi se reći da otpor umjetničkim standardima prisutan u vrijeme nicanja pokreta odgovara i vremenu u kojem se umjetnička produkcija događa i danas, standardizirano, nabijeno formalizmima i sjajnim površinama uglačanih floskula. 

 

Puntarić svojim minimalizmom ukazuje na gole činjenice: materijal – pluto, drvo, cigla (obojana, ljušti se tu i tamo), ventilacija (metal i zrak koji prolazi njome); forma – geometrična, kvadrat, krug; objekata: četiri; bez suvišnih elemenata. Nije instalacije, slika je. Na kraju svega, esencija svega je u onomu što nešto pojavno uistinu jest, a ne ono čime se mažu oči sjajnim bojama i mirišljavim riječima da bi se vidjelo ono umjetno iskrojeno. 

 

umjetnikMihael Puntarić 
izložbaIm Spazio 2 
tekstMarija Kamber 
foto: Anja Leko, Domagoj Hmura 
9. rujna 2019. 

hr
en_GB hr