Izlaskom iz dvodimenzionalnih ravnina, izvan ograničenja okvira, Monika Milas trganjem, gužvanjem, razvlačenjem i spajanjem stvara crna plastična tijela metafizičkog značenja. Mekane folije namočene crnim tušem omogućavaju kreaciju slobodnih formi nastalu momentalnom inspiracijom koja uspostavlja direktnu komunikaciju s okolnim prostorom. Svaka komponenta u kombinaciji crvene, zelene i plave boje kroz RGB model može varirati od maksimalne vrijednosti, pa do početne nule – 0, 0, 0 decimalno ili 000000 heksadecimalno – koja rezultira crnom bojom. Crna boja je posljedica odsutnosti ili potpune apsorpcije svjetlosti vidljivog spektra koja se paradoksalno na glatkim površinama plastičnih rastezljivih formi prenosi i preusmjerava čineći naizglednu crninu novostvorenog ambijenta prozirnom i reflektirajućom, dovodeći ju u svojevrsnu negaciju na fizičkoj i figurativnoj razini. Značenje naslova izložbe Nulta se ujedno referira na nultu točku postojanja, na prapočetak ili pojmom antičkog filozofa Anaksimandra – apeiron – kojim se označuje bezgranično, neodređeno i beskonačno. Neoblikovna prvotna supstanca materijalizirana je prozračnom, elastičnom i otpornom crnom plastičnom masom, kao svojevrsno ontološko eksperimentalno istraživanje medijem u svojoj privremenoj vremensko-prostornoj odrednici. Nedefiniranost apeirona pitagorejcima je predstavljalo njegovo gotovo negativno svojstvo, kao što je u tradicionalnom filozofskome smislu estetiku ružnog predstavljalo ono što nema vlastitu formu, što odudara od kozmičkog sklada. Asimetrične, amorfne, deformirane crne folije Monike Milas protive se idealiziranoj ljepoti imitirajući imaginarnu prakozmičku paučinu, one tvore otpad koji postaje spacijalno platno, materijal egzistencijalnog izričaja koji kozmologijski postavlja iskrivljenje ideala i bezgraničnost u oličenje novoga duhovnog sklada.

 

autorica: Monika Milas
izložba: Nulta 
fotografije: Šimun Bućan
tekst: Sara Mikelić 
30. travnja 2021.

Monika Milas rođena je 1997. u Zagrebu. Maturirala je 2016. na odjelu tekstilnog dizajna u Školi primijenjene umjetnost i dizajna u Zagrebu. Iste godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu grafički odsjek, gdje trenutno pohađa diplomski studij u klasi Roberta Šimraka. Bavi se grafikom, slikanjem, instalcijom u prostoru i 3D vizualnim projekcijama. Godine 2019. započinje djelovati u audiovizualnom kolektivu „MediumMovement“ koji je nastupao na više lokacija i u sklopu više manifestacjia u gradu Zagrebu. Izlagala je na više grupnih izložbi u Hrvatskoj te jednoj samostalnoj (Lauba, 2019.)

hr