Poziv na izlaganje u 2021. godini

Udruga Kružok raspisuje natječaj za izlaganje u Garaži Kamba u 2021. godini.
Otvaramo poziv za umjetnike i kustose za prijavu samostalnih ili skupnih izložbi, radionica, performansa, happeninga, akcija ili bilo kakvih umjetničkih suradnji.

Garaža Kamba je pop-up galerija na adresi zagrebačkog dvorišta Ilice 37 u Zagrebu, koja od 2017. godine djeluje u kontekstu visokokvalitetne umjetničke produkcije, dvorišnih derneka, site-specific instalacija, turnirskih happeninga, međunarodnih rezidencija i generalnog izložbenog programa neklasičnog izložbenog formata. U svojem djelovanju u fokus je postavljena potpora umjetnicima i kustosima kao opozicija općem izlagačkom kontekstu bijelih boxova i nepostojećih honorara.

U 2020. godini zanima nas podrška projektima baziranih u site-specific intervencijama i inovativnom korištenju (ne)mogućnosti prostora garaže. Također, ovogodišnja je točka interesa i direktna, dvosmjerna komunikacija s publikom, te različite vrste interaktivnog umjetničkog sadržaja. U 2021. želimo dio budžeta posvetiti razvoju projekata mišljenih specifično za Kambu, uz osiguravanja dijela ili cijelog iznosa produkcije (dotični će projekti pojedinačno biti prijavljivani na natječaje za financiranje).

Prijave se šalju isključivo e-mailom na adresu garaza.kamba@gmail.com do 15. rujna 2020. godine (u ponoć)

Prijava treba sadržavati:
– životopis/e prijavitelja i svih suradnika – 1 A4 stranica
– koncept izložbe/projekta – max 2 A4 stranice
– ogledni vizualni materijal radova/izložbe/projekta i skicu postava ako je primjenjivo – koliko god želite
– prijedlog mogućih vremenskih termina izlaganja (molimo napišite što šire vremenske okvire)
– troškovnik ako je potrebna produkcija ili prijevoz radova

TLOCRT

Ako u roku od 5 radnih dana od slanja prijave na dobijete potvrdu o zaprimanju, molimo kontaktirajte nas na broj tel. 091 7500 127.

Prijave razmatra savjet Garaže Kamba, a rezultati će biti objavljeni na webu Garaže Kamba 25. rujna 2020. godine (www.popupkamba.com).

Udruga Kružok osigurat će dizajn i tisak promotivnih materijala, popratni tekst te autorski honorar izvođačima programa.

Sva pitanja vezana za prijave uputite na mail garaza.kamba@gmail.com ili na broj tel. 091 7500 127

Veselimo se Vašim prijavama i suradnji!
Udruga Kružok

Pratite nas na:
FACEBOOKU
INSTAGRAMU

 

hr
en_GB hr