Tapkaj, strugaj, glas i dah u svjetlosti, u tami. Kolutovi od gume. Guma, čvrsta elastična tvar dobivena vulkanizacijom prirodnih i sintetskih kaučuka; pneumatik, ono čime prljam ruke kada pukne na autocesti daleko od doma; ono što uvijek trebam, ali o čemu nikada ne razmišljam. Tired out je vizualni i fizički participativni performans izraelske umjetnice Darye Efrat, koji propituje spontani trenutak interakcije, konstrukcije i dekonstrukcije u stvaranju vizualnog pejzaža i točke refleksije za promatrače/sudionike performansa, kombinirajući pokret, ples i cirkus u dijalogu između gume i žene. Performans je realiziran u sklopu dvotjedne rezidencije u Zagrebu, fokusirane na razvoj, preradu i dijeljenje istraživačkog procesa koje je Efrat prikupila u posljednjih godinu dana.  


umjetnica: Darya Efrat
izložba: Tired Out
tekst: Marija Kamber 
foto: Barbara Raad 
28. prosinca 2019. 

Rezidencija Darye Efrat podržana je sredstvima programa i-Portunus u okviru programa Kreativna Europa.  

hr
en_GB hr