Nizanjem raznolikih fragmenata poput komada platna, letvica, plastike, papira i drugih, često otpadnih, linijski iscrtanih materijala Gordana Bakić postiže vizualno kretanje rada prema gledatelju čijom se percepcijom suptilno poigrava. Umjetnica skladišti elemente rada poput krhkih segmenata osobne memorije, a ponovnom upotrebom tih gradivnih materijala u različitim okolnostima ostvaruje se njihova rekontekstualizacija postižući pritom fluidnost tumačenja. Autorica kontinuirano preispituje prostor, fizički i mentalni, stvarajući pritom gotovo nadrealne pejzaže ili, kako ih sama naziva – mentalne diorame – dok galeriju pretvara u kliznu odrednicu između izlagačkog i radnog prostora. Kombinacija ambijentalne instalacije i oprostorenog crteža, daje uviđaj u intuitivni kreativni tok autorice koja, u potpunoj suprotnosti s užurbanim načinom života i rada, strpljivo poput tkalje, slaže minuciozne elemente stvarajući monumentalnu uravnoteženu cijelinu. U prethodno ostvarenim radovima (Obnavljanje, Trenutni prostori, Ikonografija grada II 1950 – 2000+, Vizije grada), ali i materijalima koje upotrebljava, prepoznaje se autoričino iskustvo rada kao kazališnog scenografa. Dubinskim razumijevanjem prostora, evidentnim i kroz suptilno pretapanje svijetla i sjene, te uravnoteženom gradacijom materijala postiže koheziju rada s okolinom, pritom odajući dojam pozornice teatra u pokretu. Specifičnost rada Gordane Bakić očituje se u njegovoj transformativnosti, značenjskoj, ali i spacijalnoj sposobnosti stalne biomorfne prilagodbe okolini u koju se smješta i polako preuzima, dok se njezina uloga isprepliće između umjetnice i graditeljice začudnih svijetova.

autorica: Gordana Bakić
izložba: Uzorak kretanja 
fotografije: Jelena Petric  
tekst: Sara Mikelić
9. srpnja 2021. 

Gordana Bakić rođena je u Zagrebu, 28. ožujka 1972.
Završila Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu, 1990.godine. Iste godine upisala Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, studij Likovne kulture na Nastavničkom odsjeku. Diplomirala u klasi prof. Zlatka Kesera, 2001. godine.
Članica je HDLU-a od 1996. godine.
Od 2004. do 2012. godine zaposlena u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu na oslikavanju scenografija (kazališna slikarica).
2011.godine magistrirala na Akademiji za likovnu umjetnost u Ljubljani, smjer slikarstvo, u klasi prof. Bojana Gorenca
Od 2012. godine predaje na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u umjetničko-nastavnom zvanju docentice.

NAGRADE:
1994.godine dobitnica Rektorove Nagrade.
2001.godine dobitnica Nagrade Zagrebačke banke.
2003.godine dobitnica Nagrade HDLU-a za najbolju mladu umjetnicu.
2007.godine Grand Prix za slikarstvo Hrvatske poštanske banke
2018.godine Nagrada HDLU-a za izložbu „Obnavljanje/Regeneration“

hr